Сб. Тра 15th, 2021

Новий склад Громадської ради при ХОДА обиратимуть онлайн

25 серпня стартувало голосування за новий склад Громадської ради при обласній державній адміністрації.

Про це повідомляють у ХОДА. 

На Херсонщині вперше цей консультативно-дорадчий орган формується шляхом рейтингового електронного голосування. Проголосувати може кожен житель області за цим посиланням: https://consult.e-dem.ua/polls/334
Проголосувати можна одночасно за декількох кандидатів, але не більше ніж 25 осіб.
За результатами рейтингового електронного голосування, обраними до складу Громадської ради вважатимуться 25 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.
Основними завданнями Громадської ради є:
– сприяння для реалізації громадянами конституційного права на участь вуправлінні державними справами;
– здійснення громадського контролю за діяльністю Херсонської обласної державної адміністрації;
– сприяння врахуванню обласною державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає обласній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) готує та подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
3) подає обласній державній адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких обласна державна адміністрація проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативноправових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності обласної державної адміністрації та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів і проектів нормативноправових актів, які розробляє обласна державна адміністрація;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням обласною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у її володінні, а також дотриманням обласною державною адміністрацією вимог нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті ріш ення та їх виконання на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб;
7) збирає, узагальнює та подає обласній державній адміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи області;
9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність